Wręczenie nagród uczestnikom próbnych testów London Tests of English ufundowanych przez wydawnictwo Longman

Więcej informacji o egzaminach LTE znajduje się na stronie www.pearsonlanguageassesments.com

 

                

 

Zobacz nasze filmy:

 

 

 Polub nas

 

 

CENTRUM EGZAMINACYJNE LTE powrót

British & American Centre jest Centrum Egzaminacyjnym London Tests of English, organizowanych przez Pearson Language Assesments.


Wszystkie kursy ogólne prowadzone w British & American Centre Zawierają elementy przygotowania do egzaminu LTE na danym poziomie zaawan-sowania. Egzamin można zdawać po każdym roku nauki w centrum egzaminacyjnym British & American Centre w Kielcach (Krakowska Rogatka-ulica Jana Pawła II 13 lokale 15-17) London Tests of English (LTE) są egzaminami, potwierdzającymi znajomość języka angielskiego na danym poziomie zaawansowania. Egzaminy są uzna- wane przez uczelnie wyższe na całym świecie przez pracodawców a także władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. Lista uczelni znajduje się na stronie www.pearsonlanguageassesmaents.com Egzaminy LTE sprawdzają umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Nie sprawdzają konkretnych poziomów językowych. Oznacza to iż kandydaci nie będą rozwiązywali testów wielokrotnego wyboru dotyczących różnorodnych i oderwanych treściowo aspektów gramatyki, lecz będą musieli pokazać jak dobrze potrafią porozumiewać się po angielsku wykonując zadania praktyczne i realistyczne. W egzaminie tym punkty zdobywa się za właściwą realizacją zadania oraz za skuteczność porozumiewania się. Nie ma konieczności zdawania egzaminów w kolejności ich trudności. Wybór egzaminu jest uzależniony od poziomu opanowania języka angielskiego kandydata. Nie jest konieczne, by osoba pragnąca przystąpić do egzaminu LTE zapisywała się na specjalistyczny kurs egzaminacyjny, wystarczy by uczęsz- czała na zajęcia kursu ogólnego, który będzie zawierał elementy przygoto- wania do LTE. Poziomy Egzaminów - egzaminy dla dzieci w wieku (8-14 lat) Poziom 1 Firstwords, Poziom 2 Springboard, Poziom 3 Quickmarch, Poziom 4 Breakthrough. - egzaminy dla młodzieży i dorosłych London Tests of English Poziom wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Poziom A1 Foundation A1, Poziom 1 Elementary A2, Poziom 2 Intermediate B1, Poziom 3 Upper Intermediate B2, Poziom 4 Advanced C1 Poziom 5 Proficient C2. Każdy egzamin składa się z dwóch części: pisemnej (sprawdzającej rozumie- nie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętności pisania) i us- tnej. Sesje egzaminacyjne London Tests of English odbywają się trzy razy w roku: w maju, czerwcu raz grudniu, a dniem przeprowadzenia egzaminów jest zwykle sobota. Oceny przyznawane za część pisemną egzaminu to: Wyróżnienie (Distinction), Osiągnięcie (Merit), Zaliczony (Pass), Niezali- czony (Fail).