Przykładowe zdjęcia uczestników kursów dla firm:

  
  
  
  
  
 

 

                

 

Zobacz nasze filmy:

 

 

 Polub nas

 

 

KURSY DLA FIRM powrót

Szkoła British & American Centre specjalizuje się w organizowaniu kursów dla klientów instytucjonalnych. Szkolimy zarówno szeregowych pracow- ników firm, jak i wyższe kadry zarządzające. Uczymy całe grupy i poje- dyncze osoby. Atutem naszej propozycji jest możliwość wyboru optymalnego sposobu nauczania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Dzięki szkoleniom słuchacze nie tylko poprawiają swoją znajomość języka, ale uczą się otwartości w stosunku dla rozmówców, umiejętność przyjmowania i wyra- żania krytyki, twórczej dyskusji i aktywnego słuchania. Business English to język powszechnie używany w środowisku pracy związany z wykonywaniem obowiązków służbowych. Stąd zapotrzebowanie na kursy rozwijające dodatkowe umiejętność językowe, np: negocjacje, prezentacje, prowa- dzenie spotkań itp. Szkoła British & American Centre może zaproponować zajęcia z Business English zarówno w formach regularnych szkoleń ze specjalnie dobra- nym programem, jak i w formie warsztatów modułowych. Dlaczego British & American Centre? - posiadamy młodą, wykształconą i entuzjastyczną kadrę, - dbamy o najwyższą jakość nauczania języków obcych, - dajemy możliwość wyboru optymalnego sposobu nauczania dostosowanego do indywidualny potrzeb, - posiadamy stałą kadrę nauczycielską oraz native speakers (nasi lektorzy są to osoby z wieloletnim doświadczeniem i predyspozycjami do wykonania zawodu, - dla naszych lektorów organizujemy specjalistyczne warsztaty metodyczne podnoszące ich kwalifikacje zawodowe Jak uczymy? Zbadamy potrzeby językowe pracowników Państwa firmy za pomocą Analizy Potrzeb. Przed rozpoczęciem nauki zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny - test pozwalający dokładnie określić znajomość języka i przy- dzielić słuchaczy do odpowiedniej grupy, wybrać podręcznik i napisać program. Metodycy napiszą dla Państwa indywidualne programy uwzględniając specyfikę firmy i potrzebę słuchaczy, a następnie będą czuwać nad ich realizacją. Każdy semestr będzie się kończył testem, od którego wyników zależy zakwalifikowanie słuchacza na następny semestr. Naszym celem jest przygotowanie słuchaczy do aktywnego, swobodnego posługiwania się językiem obcym w życiu prywatnym i zawodowym. Zajęcia prowadzone będą metodą komunikatywną, której głównym założeniem jest komunikacja w języku obcym w aranżowanych sytuacjach życia codziennego. Metoda komunikatywna zakłada również, że: - lektor pełni rolę koordynatora, angażując uczniów do pracy indywidualnej, w parach czy grupach, - wykorzystuje materiały autentyczne, niezależne od poziomu zaawansowania, - przeprowadza się ćwiczenia językowe w oparciu o rzeczywiste sytuacje i rze- czywisty kontekst. Będziemy monitorować postępy słuchaczy na każdym etapie szkolenia za pomocą testów prac domowych, sprawozdań i raportów. Lektorzy w celu wzbogacenia kursów oraz dopasowania ich do indywidualnych potrzeb Państwa firmy, będą korzystać z dodatkowych materiałów z bogatego zbioru naszej biblioteki. Po zakończeniu roku szkolnego wystawiamy słuchaczom zaświadczenia o ukończeniu kursu języka obcego.