Zobacz nasze filmy:

 

 

 Polub nas

 

 

BIBLIOTEKA powrót

Biblioteka British & American Centre to ogromny zbiór książek

i materiałów do nauki języków obcych zgromadzonych w bibliotece

przy ul. Jana Pawła II 13.

Zbiory obejmują:

Książki, kasety magnetofonowe, kasety video, płyty CD/DVD.

Nasze zasoby to nie tylko książki z języka angielskiego ale również

z niemieckiego oraz francuskiego.

Biblioteka Studenta

Dla naszych słuchaczy stworzyliśmy tzw. Bibliotekę Studenta EU.

W Biurze obsługi klienta znajdują się książki będące uzupełnieniem

kursów. Są to tzw. readers na sześciu poziomach zaawansowania.

Od początkującego do zaawansowanego oraz pełna wersja literatury

anglojęzycznej. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do korzystania

z Biblioteki Studenta B&A Centre. „Kto czyta, szybciej się uczy!”Regulamin

1. Biblioteka czynna jest od 14:00-19:00 w biurze obsługi klienta przy

ulicy Jana Pawła II 13 (lokal 15).

2. Prawo do korzystania ma każdy student szkoły

British & American Centre.

3. Wypożyczenie pierwszej książki wiąże się z założeniem karty

bibliotecznej (na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji) oraz

wpłaceniu kaucji 50zł.

4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książek czytelnik ponosi

karę pieniężną w wysokości wniesionej kaucji.

5. Zwrot kaucji następuje w chwili gdy student już nie chce korzystać

z biblioteki.

6. Jedna osoba może wypożyczać 2 książki lub 2 czasopisma na okres

dwóch tygodni.

7. Czytelnicy są zobowiązani troskliwie obchodzić się z materiałami,

które zostały im udostępnione. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność

materialną za wypożyczone książki.

8. Student B&A Centre może wypożyczać z biblioteki studenta B&A

Centre pozycje będące uzupełnieniem programu kursu (readers-

beletrystyka) - odpowiednio dostosowaną do poziomu językowego, od

podstawowego do zaawansowanego 1-6 oraz oryginalne wersje

literatury, (czasopisma).

9. Pozycje nie ujęte w bibliotece studenta B&A Centre, a wykorzy-

stywane przez lektorów w czasie zajęć nie mogą być wypożyczane.